การให้บริการของกลุ่ม รายงาน ปลดล็อคระบบ ปัญหาการใช้งาน
AD รายงานภาพรวม ปลดล็อค AD การแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ
Wireless รายงานการขอใช้ AD และ Webmail ปลดล็อค Wireless ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย ตจว.
Social รายงาน Wireless ปลดล็อค Social
Webmail รายงาน Social ฐานข้อมูล
สรุปภาพรวม


ทดสอบการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด รระบบสารสนเทศ เว็บไซต์ในประเทศ เว็บไซต์ต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ ระบบ webmail กระทรวงพาณิชย์ พันทิพ facebook
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ OPS Portal ผู้จัดการออนไลน์ Youtube
กรมการค้าภายใน ระบบ e-less
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมส่งเสริมการส่งออกระหว่างประเทศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
องค์การคลังสินค้า